Serveringssteder
Søk bolig
Min side

Studentutvalget NT-fak

NT-SU har som oppgave å ivareta interessene til studentene ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Linje- og fakultetsforeningerPolitikk
Tromsø
NT SU

Kontaktinformasjon:

NT-SU skal ivareta studentenes rettigheter og fremme forslag om tiltak til forbedring innen det helhetlige læringsmiljø ved fakultetet.


Studentutvalget arrangerer allmøte for studentene en gang i semesteret. På allmøtet diskuteres større saker for fakultetet, og studentene stemmer over hva studentutvalget skal jobbe for i disse sakene. Allmøtet oppnevner også studentrepresentanter til Studentparlamentet og fakultetsstyret, samt at det blir utnevnt studenter til ulike råd og utvalg ved fakultetet.

NT-SU er videre ansvarlig for å ta saker fra studentene opp mot ledelsen og administrasjonen, og av den grunn har SU møte med ledelsen en gang i måneden.Verv:

Ledelsen i NT-SU heter styret og består av:
- én leder
- én nestleder
- én organisasjonskoordinator
- én tillitsvalgtkoordinator
én velferdsansvarlig

Øvrige medlemmer av NT-SU:
- instiuttstyrerepresentant fra hvert institutt
- studentparlamentsrepresentant
- fakultetsstyrerepresentanter
- studieutvalgsrepresentanter

Vervene velges for både vår og høst semester.

Stillingene i NT-SU er honorerte verv. Ta gjerne kontakt på mail ved spm om dette.

Fristen for søknader settes av NT-SU på starten av semesteret.
E-post angående frister vil bli sendt til fellesmail for linjeforeninger, samt oppdatert på NT-SU sin facebook side.
Fristen er vanligvis midten av september høstsemesteret, og midten av februar vårsemesteret.

Søknader på arrangementsstøtte kan sendes fortløpende.

Filer