SearchMy page
Unions
Helix

Tromsø

Helix - Organization for Biotechnology and Life Sciences

Linjeforening for studenter og ansatte ved UiT med interesse for bioteknologi og livsvitenskap

Linjeforening

Helix ønsker å promotere Bioteknologi og Livsvitenskap, og høste eller informere studenter om relevante eventer ved UiT og andre steder. Helix ønsker i tillegg å være et bindeledd mellom studenter i akademia og næringsliv og industri ved å blant annet arrangere bedriftspresentasjoner og turer.

Kontaktinfo:
E-post: helix.uit@gmail.com
Facebookgruppe
Nettside

More from unions

See all