SearchMy page
Unions
IGNITE logo bla high res

Tromsø

Ignite UiT

Ignite UiT er en studentorganisasjon med mål om å designe, produsere og skyte opp forskningsraketter.

Interesseforening

Kontaktinformasjon

Organisasjonen er drevet av entusiastiske og nysgjerrige studenter fra ulike fagområder. Prosjektet er en gylden mulighet for praktisk erfaring, og forbereder studentene på sin fremtidige jobb som ingeniør eller forsker. På sikt er vår visjon å utvikle en CanSat launcher, altså en rakett med nyttelast formet som en brusboks, hvor elever fra videregående skoler skal involveres i prosjektet. På denne måten vil organisasjonen følge studentens utvikling, fra videregående til universitetet, noe som vil gi et godt grunnlag for arbeidslivet.

More from unions

See all