SearchMy page
Unions
NT SU

Tromsø

Studentutvalget NT-fak

Har som oppgave å ivareta interessene til studentene ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

LinjeforeningPolitikk

NT-SU skal ivareta studentenes rettigheter og fremme forslag om tiltak til forbedring innen det helhetlige læringsmiljø ved fakultetet. Studentutvalget arrangerer allmøte for studentene en gang i semesteret. På allmøtet diskuteres større saker for fakultetet, og studentene stemmer over hva studentutvalget skal jobbe for i disse sakene. Allmøtet oppnevner også studentrepresentanter til Studentparlamentet og fakultetsstyret, samt at det blir utnevnt studenter til ulike råd og utvalg ved fakultetet.

NT-SU er videre ansvarlig for å ta saker fra studentene opp mot ledelsen og administrasjonen, og av den grunn har SU møte med ledelsen en gang i måneden.

Kontaktinfo:
E-post: nt-su@list.uit.no
Nettside
Facebook

More from unions

See all