SearchMy page
Unions
Europeisk ungdom troms

Tromsø

Troms Europeisk Ungdom

Jobber for norsk medlemskap i EU

Politikk

Europeisk Ungdom er en partipolitisk uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for et aktivt norsk medlemskap i Den Europeiske Union. De ønsker et samlet Europa der demokratiske land inngår forpliktende samarbeid for å løse felles utfordringer. I tillegg jobber de for å heve ungdoms kunnskapsnivå om EU og Norges forhold til Europa.

Kontaktinfo:
E-post: jarl.kaasen@gmail.com
Nettside
Facebook

More from unions

See all