SearchMy page
Unions
TAMS

Tromsø

Tromsø akuttmedisinske studentforening

Jobber med å fremme interessen for akuttmedisin blant legestudenter og øke den akuttmedisinske kompetansen hos nyutdannede leger

Humanitær/ideell

TAMS ble stiftet i 2001 og er en studentforening for medisinstudenter ved Universitetet i Tromsø. Foreningens formål er å bevisstgjøre behovet for faglig kompetanse innenfor akuttmedisin, fremme interessen for faget og bidra til å øke den akuttmedisinske kompetansen blant kommende leger hovedsakelig, men også hos annet helsepersonell og i den alminnelige befolkningen.

More from unions

See all