Hva er studentrådgivinga?

Ta kontakt med oss dersom livet går litt trått.

Mer info
Studentrådgiver er tilstede på campus en dag i måneden

Ta kontakt på telefon: 77 64 90 50 for å sette opp time med studentrådgiver

Rådgivninga tilbyr sikker videosamtale via PC eller smarttelefon. 

  

Start studentlivet med stil!
Bestill time
Dine rettigheter ved sykdom eller funksjonsnedsettelse