SøkMin side
Våre barnehager

Breivika studentbarnehage

Breivika studentbarnehage ligger øverst på campus Tromsø i barnevennlige og skogsnære omgivelser.

Om oss!

Natur og friluftsliv er en viktig del av identiteten i barnehagen.

Barnehagen har fem baser, med kapasitet på til sammen rundt 85 barn. Breivika studentbarnehage åpner 15 minutter tidligere enn de andre studentbarnehagene. Åpningstiden er spesielt tilpasset helsefagstudenter, men åpen for alle barn hos oss.

Åpningstid

Klokken 7.15-16.30

Barnehage38

Fokusområdet

Felles faglig fokusområde for studentbarnehagene 2023 – 2025:

«Sammen inn i fremtiden – bærekraft i barnehagen»

«Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn…
Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet…»

(Rammeplan for barnehagen)

Mål for arbeidet:
• Barn som lærer å ta ansvar for seg selv, hverandre og naturen.
• Barn og ansatte som forstår at dagens handlinger har konsekvenser for framtida.
• FNs bærekraftsmål skal være veiledende i arbeidet vårt.

Du kan lese mer om fokusområdet i felles virksomhetsplan for studentbarnehagene i Tromsø, samt i barnehagens årsplan og årshjul.

IKT barnehage 1977

Natur og uteliv

Uteglede for små som store

Tromsømarka ligger like utenfor gjerdet vårt og brukes aktivt av alle basene. Når vi ikke benytter oss av skogsområdene og lysløypa rundt, kan barna boltre seg på et stort og spennende uteområde.

Vi har lavvo med vedfyring og egen bålplass inne på uteområdet vårt, og på høsten kan vi plukke blåbær både utenfor og innenfor gjerdene våre. Vi starter gjerne dagen ute dersom forholdene ellers ligger til rette for det.

IKT barnehage 1578

En dag i barnehagen

Barnehagen har et fullkosttilbud og serverer tre måltider daglig. Frokosten varieres mellom havregrøt, müsli eller brødmat, lunsjen er brødmat (når det er grøt til frokost) eller varmmat. Det tredje måltidet består av oppdelt frukt eller grønnsaker.

Nærheten til Tromsømarka og et stort og variert uteområde med skog og egen lavvo setter sitt preg på barnehagedagen. Basene har faste turdager der vi legger vekt på gode opplevelser i naturen. Inne har vi god plass på basene og spesialrom som gymsal, våtrom og formingsrom tilgjengelig. Vi samarbeider på tvers av basene om turdager, førskoleklubb, 2-årsklubb mm.

0 – 3 årsbasene har egne vognskur i tilknytting til basene der barna sover i frisk luft i egen vogn.

Hos oss skal dagene være preget av lek, læring, omsorg, gode opplevelser, samspill, vennskap og glede!

Kristin Ryeng

Kristin Ryeng

Styrer Breivika Studentbarnehage

breivika.barnehage@samskipnaden.no77 64 90 99

Kontakt basene

Sjura
480 32 406
Ravnen
480 28 452
Kråka
480 08 946
Måsen
479 03 784
Rypa
479 02 476

Viktige dokumenter

VEDTEKTER FOR BREIVIKA STUDENTBARNEHAGE AS

Virksomhetsplan for Campus Tromsø 2020-25

Årshjul Breivika studentbarnehage 2023-2024

Årsplan Breivika studentbarnehage 2023-2024

Felles progresjonsplan

Foreldreorientering

Foreldreorientering ENG

Adresse

11, Minnelundvegen, Breivang, Guleng, Tromsø, Troms og Finnmark, 9019, Norge
 Minnelundvegen 11,  Troms og Finnmark  Guleng

Hvordan søke?

Les mer om søknadsprosessen her!

Studentbarnehage barn barnehage

Hvorfor velge studentbarnehage

Er du student med barn, er det mange fordeler ved å velge studentbarnehage.

Barnehagestart barnehage student

8 tips til en god start i barnehagen

Barnehagestart er en stor og viktig endring i ditt og barnets liv. Hvordan kan du gjøre denne overgangen trygg og god?


Oppdatert 22.03.2024

Til toppen