Serveringssteder
BoligportalSøk bolig!
Min side

Breivika studentbarnehage

Breivika studentbarnehage ligger øverst på campus Tromsø i barnevennlige og skogsnære omgivelser.

Oppdatert: 25.10.2021

Om oss!

Breivika studentbarnehage benytter prosjekt som metode i det pedagogiske arbeidet. Prosjektene skal drives frem av barnas interesser, spørsmål, betraktninger og fasinasjoner. Gjennom prosjektarbeid kan barna fordype seg i noe som opptar dem og personalet kan bidra til å utvide barns kompetanse på de samme områdene.

Natur og friluftsliv er en viktig del av identiteten i barnehagen.

Barnehagen har fem baser, med kapasitet på til sammen rundt 85 barn. Breivika studentbarnehage åpner 15 minutter tidligere enn de andre studentbarnehagene. Åpningstiden er spesielt tilpasset helsefagstudenter, men åpen for alle barn hos oss.

Åpningstid

Klokken 7.15-16.30

Fokusområdet

Felles faglig fokusområde for studentbarnehagene 2021 – 2023:

Alle setter spor – helsefremmende arbeid i barnehagen

Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen.

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling.»

Vi skal, gjennom arbeid med prosjekter og i barns hverdagsliv, arbeide for at alle barn får oppleve å ha «lekegnist». Barna skal ha tid og rom for lek og samspill med andre barn hver eneste dag. Lek har egenverdi og handler først og fremst om her og nå, men lek har også et fremtidsperspektiv gjennom å være barns viktigste arena for horisontale relasjoner med andre barn. Gjennom leken kan barna oppleve glede, mestring, møte motstand og motgang, våge å gi utrykk for egne følelser og forstå andres følelser. Å legge til rette for lek er barnehagens aller viktigste bidrag til å fremme god fysisk og psykisk helse. Et annet viktig bidrag til helsefremmende arbeid, er å legge til rette for fysisk aktivitet. Aktiv utfoldelse ute i naturen skal være en viktig del av barnehagens innhold. Vi viser til virksomhetsplanen for utfyllende informasjon om fokusområdet.

Breivika studentbarnehage skal i 2021 – 23 delta i et samarbeid ledet av Tromsø kommune, kalt «Se meg». Arbeidsmodellen har forebygging og helhetlig tenkning rundt psykisk helse i barnehagen som hovedmål. Modellen skal kvalitetssikre barnehagetilbudet for å kunne iverksette tiltak på et så tidlig tidspunkt som mulig. Arbeidsmodellen understøtter barns rett til et tilpasset tilbud i barnehage, sikrer at barns rettigheter og behov blir møtt og ivaretatt og bidrar til kvalitetssikring av barnehagetilbudet som system. Arbeidsmodellen har fokus på tverrfaglig samarbeid mellom barnehager og aktører i det kommunale hjelpeapparatet.

Arbeidsmodellen implementerer en systematisk innsats, på både individ- og systemnivå, i barnehager.

Natur og uteliv

Uteglede for små som store

Tromsømarka ligger like utenfor gjerdet vårt og brukes aktivt av alle basene. Når vi ikke benytter oss av skogsområdene og lysløypa rundt, kan barna boltre seg på et stort og spennende uteområde.

Vi har lavvo med vedfyring og egen bålplass inne på uteområdet vårt, og på høsten kan vi plukke blåbær både utenfor og innenfor gjerdene våre. Vi starter gjerne dagen ute dersom forholdene ellers ligger til rette for det.

A day in the kindergarten

The bases have a fixed tour day a week. We have our own preschool club with a focus on play and learning before school starts, and the sleeping time for the youngest is done outside in the pram (all bases with small children have their own pram shed). The kindergarten has a tradition of working project-oriented with a common theme, then we collaborate across the bases. We have themed rooms for free use for everyone: Large common room, wet play room and shaping room are examples of this. With us, the days should be characterized by play, learning, care, good experiences, interaction, friendship and joy!

KR

Kristin Ryeng

Styrer Breivika Studentbarnehage

breivika.barnehage@samskipnaden.no481 57 681

Kontakt basene

Sjura
480 32 406
Ravnen
480 28 452
Kråka
480 08 946
Måsen
479 03 784
Rypa
479 02 476

Viktige dokumenter

Barnehager

Hvordan søke?

Les mer om søknadsprosessen her!

TromsøAltaNarvik
Barnehager

Hvorfor velge studentbarnehage

Er du student med barn, er det mange fordeler ved å velge studentbarnehage.

TromsøAltaNarvik
Barnehager

8 tips til en god start i barnehagen

Barnehagestart er en stor og viktig endring i ditt og barnets liv. Hvordan kan du gjøre denne overgangen trygg og god?

TromsøAltaNarvik