SearchMy page
Unions
Oppstarten

Harstad

Oppstarten

Oppstarten er fadderordningen ved UiT i Harstad.

Studenthus og arrangement

Oppstarten er fadderordningen ved UiT i Harstad.

Hver høst står engasjerte faddere klar til å ta imot nye studenter, når studieåret sparkes i gang i midten av august. Oppstarten og fadderne jobber for å gi nye studenter en best mulig velkomst til Harstad, og gjøre dem kjent med byen, studiemiljøet og studenttilværelsen for øvrig.

De fleste arrangementene under Oppstarten er åpen for alle, men kun nye studenter kan melde seg på og bli tilknyttet en faddergruppe.

Kontaktinfo:

E-post

Facebook

More from unions

See all