SøkMin side
Nytt ar nye falige mal solid II 03
Aktuelt

Nytt år, nye realistiske mål

Et nytt år med blanke ark gir oss muligheten til å reflektere over ambisjonene vi har og sette kursen for et bra semester.

But first; selvrefleksjon

Mens nyttårsforsetter ofte er knyttet til personlig utvikling, er det også fint å sette seg noen faglige mål for å tydeliggjøre for en selv hva man ønsker å bli LITT bedre på dette semesteret.

Før du setter mål, ta deg litt tid til å reflektere over dine nåværende styrker og hvor du har forbedringspotensiale. Skriv ned hva du ønsker å forbedre deg på, enten det er faglig, personlig eller en kombinasjon av begge. Dette vil gi deg et klart utgangspunkt for å definere målene dine.

PS: Dette er og en fin mulighet til å gi deg selv en klapp på skuldra for den utviklingen du allerede har gjort og de tingene du du har blitt bedre på! 😉

Samskipnaden Harstad Foto rjan Marakatt Bertelsen 543

Faglige mål

Å sette noen konkrete faglige mål gir deg retning i studiene. Her er noen eksempler som kan inspirere deg til å definere og sette noen egne og realistiske mål for det nye semesteret:

1. Forbedre studieteknikker: Identifiser ineffektive studieteknikker og erstatte dem med nye strategier som fungerer for deg. Dette kan inkludere bruk av konseptkart, gruppestudier eller å lage oppsummeringer.

Eksempel på mål:

• Legge vekk telefonen når du jobber

• Finn en kollokviegruppe

• Skrive oppsummeringer i fagene - så langt

Les mer

6 tips for en bedre studiehverdag

2. Aktiv deltakelse: Øk din deltakelse i forelesningene ved å stille spørsmål, delta i diskusjoner og samarbeide med medstudenter. Dette forbedrer ikke bare din forståelse for faget, men trener også din evne og trygghet til å ta ordet og uttrykke dine meninger!

Eksempel på mål:

• Stille to spørsmål i forelesningen

• Inviter medstudenter til en diskusjon om et tema

• Kom med innspill til foreleseren. Gi tilbakemelding på noe du synes var spesielt bra – eller kunne vært utdypet bedre!

3. Utvide nettverket ditt: Ønsker du å bli kjent med flere studenter fra andre studier? Ønsker du utforske karrieremulighetene dine? Dette gir praktisk erfaring, nye perspektiver og utvider både din sosiale og faglige horisont!

DSC05373

Eksempel på mål:

• Delta på aktiviteter, kurs og grupper med en miks av studenter på campus. Hold deg oppdatert ved å sjekke kalenderen i Samskipnadens app😉

• Meld deg på et seminar for ditt fagfelt! Møt fagfolk innen ditt studieområde for fremtidige karrieremuligheter.

• Meld deg inn i en studentforening! Gjør litt research på hva som finnes av foreninger som kan passe dine interesser og ta kontakt!

Evaluering = læring

Sett av tid en gang i måneden til å evaluere dine fremskritt jevnlig:

  • Er målene realistiske?
  • Er du på rett spor for å oppnå dem innen den fastsatte tidsrammen?

Hvis nødvendig, tilpass målene dine for å sikre motivasjon og fremdrift.

Å definere mål kan være en måte å legge til rette for både faglig OG personlig vekst i løpet av et semester. Men ikke bit over for mye på en gang! Prøv å være realistisk i forhold til hvor mye press du skal legge på deg selv.

Tenk på dette som et verktøy og en metode til å bli mer bevisst på dine ambisjoner og kvaliteter, og ikke ha for høye forvetninger til resultatet. Sett deg noen mål, vær nysgjerrig på prosessen og spør deg selv mot slutten av semesteret hvilke erfaringer du gjorde deg som du vil ta med deg videre!

Lykke til! <3


Oppdatert 11.04.2024

Til toppen

Aktuelt fra Samskipnaden

Se alt fra aktuelt