SøkMin side
Drive studentforening

Økonomisk støtte for studentforeninger

Lurer din studentforening på hvordan dere kan søke økonomiske midler? Vi har laget en oversikt over mulighetene vi kjenner til.

Linjeforeninger og studiegrupper med tilknytning til et spesifikt fakultet

Studentutvalgene (heretter SU) på de ulike fakultetene har som oftest ansvar for å dele ut midler til linjeforeninger. Studentutvalgene får driftsmidler hos sitt fakultet, samt at de søker midler i studentparlamentets semesteravgiftsfordeling.

Harstad

Studenter og studentforeninger i Harstad kan søke midler fra Campustinget i Harstad.

Narvik

I Narvik er et Campustinget som har ansvar for utdeling av midler til foreninger.

Studentparlamentets semesteravgiftsfordeling

Studentparlamentet deler ut drift-, arrangement- og oppstartsstøtte. Hovedfordelingen av driftsstøtte foregår to ganger i året.

Foreninger fra Tromsø og Finnmark har mulighet til å søke midler fra studentparlamentets semesteravgiftsfordeling, mens Harstad og Navik har egne fordelinger.


Oppdatert 14.02.2023

Til toppen