SøkMin side
Drift av studentforening

Økonomisk støtte for studentforeninger

Okonomi

Lurer din studentforening på hvordan dere kan søke økonomiske midler? Vi har laget en oversikt over mulighetene vi kjenner til.

Linjeforeninger og studiegrupper med tilknytning til et spesifikt fakultet

Studentutvalgene (heretter SU) på de ulike fakultetene har som oftest ansvar for å dele ut midler til linjeforeninger. Studentutvalgene får driftsmidler hos sitt fakultet, samt at de søker midler i studentparlamentets semesteravgiftsfordeling.

Linjeforeninger og studiegrupper i Harstad og Narvik

Studenter og studentforeninger i Harstad og Narvik kan søke midler fra Campustingene.

Studentparlamentets semesteravgiftsfordeling

Studentparlamentet deler ut drift-, arrangement- og oppstartsstøtte. Hovedfordelingen av driftsstøtte foregår to ganger i året.

Foreninger fra Tromsø og Finnmark har mulighet til å søke midler fra studentparlamentets semesteravgiftsfordeling, mens Harstad og Navik har egne fordelinger.

Søk støtte til arrangementer, prosjekter og kreative initiativ i Frifond!

Både organiserte studentforeninger og grupper med enkeltstudenter kan søke midler fra Frifond. Har du lyst til å arrangere en debatt, lage ei forestilling eller invitere studenter til en grillkveld i bukta?

Frifond er en støtteordning for barn og unge som ønsker å skape kreative og sosiale tiltak der de bor, altså en god støttemulighet for studenttiltak.


Oppdatert 15.09.2023

Til toppen

Aktuelt fra Samskipnaden

Se alt fra aktuelt